האם דיירי הבניין יכולים להתחרט על ביצוע תמ"א 38 לאחר חתימת ההסכם?

דיירים התחרטו לאחר חתימה על ביצוע תמ"א 38תמ"א 38, ובשמה המלא "תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה" היא תוכנית ביוזמה ממשלתית, אשר מטרתה להוביל לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה עתידיות.

בניגוד ליוזמות ממשלתיות אחרות, תמ"א 38 מבקשת לעודד את דיירי הבניינים לפעול בעצמם לצורך ביצוע העבודות, וזאת באמצעות הענקת שורה של הטבות מס לדיירים, כפי שאושרו מטעם הממשלה.

חשוב לזכור כי בסופו של דבר, ההחלטה להתחיל עבודות בנייה במסגרת תמ"א 38 בבניין מגורים נדרשת לקבל אישור מצד רוב מוחלט של הדיירים, כאשר רק לאחר האישור יש באפשרות הדיירים לחתום על הסכם ביצוע מול הקבלן. השאלה הנשאלת בהקשר זה היא, במקרה שההסכם נחתם כבר מול הקבלן, האם הדיירים רשאים להודיע על התחרטותם, ועל ביטול עבודות הבנייה המתוכננות?

הדיירים והקבלן חתמו על הסכם – ובהמשך הדיירים התחרטו

המקרה המדובר מתייחס לבניין מגורים באשדוד, שם דיירי הבניין החליטו, במהלך שנת 2012, כי ברצונם להתחיל עבודות בנייה במסגרת תמ"א 38. לאחר שההחלטה התקבלה, ברוב קולות כנדרש, יצרו הדיירים קשר עם קבלן מורשה וסיכמו איתו על מועד תחילת העבודה ועל תנאי ההסכם, והכל כמובן מרצונם החופשי.

עם זאת, לאחר החתימה על ההסכם החלו להתגנב לאוזניהם של הדיירים שמועות שונות ומשונות, לפיהן הקבלן אינו "שה תמים", וכי כוונתו בפועל היא להשתלט כליל על הנכס, וזאת באמצעות רישום הערות אזהרה על הדירות, כפי שהתיר לו ההסכם.

בעקבות השמועות, חלק מהדיירים חזרו בהם מהסכמתם, ופנו לוועדה המקומית לתכנון ובניה, וכן למפקחת על רישום מקרקעין, בטענה כי ההסכם עליו חתמו מול הקבלן אינו הוגן, וחתימתם עליו נעשתה תוך הטעייה וניצול חוסר בקיאותם בשפה העברית.

בתגובה להסתייגויות, הגיש הקבלן, באמצעות החברה במסגרתה הוא פועל, תביעה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, וזאת בדרישה לקיום ההסכם כלשונו. בתביעה טען הקבלן, כי ההסכם לביצוע העבודות נחתם כדין, בגיבוי רוב מוחלט של הדיירים בבניין, והבקשה לביטול נעשתה על סמך שמועות לא מבוססות, שכן זכותו של הקבלן לרישום הערת אזהרה חלה רק על החלק שהועבר לרשותו במסגרת התוכנית, ולא על דירות הדיירים הנוכחיים.

מה פסק בית המשפט?

לאחר שבחן לעומקה את הסוגיה, בחר בית המשפט המחוזי בבאר שבע לקבל את תביעת הקבלן, ולדחות את טענות הדיירים. בפסיקתו קבע בית המשפט, כי בניגוד לטענת הדיירים, לפיה ההסכם שנחתם אינו הוגן, הרי שמדובר בנוסח הסכם מקובל במסגרת הסכמים לביצוע עבודות בנייה במסגרת תמ"א 38, ולרבות זכותו של הקבלן לרישום הערות אזהרה על החלק המועבר לרשותו.

יתרה מזאת, בית המשפט קבע כי לאור העובדה שביצוע עבודות במסגרת תמ"א 38 באשדוד מניב עבור הקבלן רווח מזערי, ביחס לעבודות דומות בחלקים אחרים בארץ, הרי שנוסח ההסכם, וההטבות המוקנות על פיו לדיירים, הינו הוגן וסביר ללא עוררין.

כמו כן, בית המשפט דחה את טענת הדיירים לפיה החתימה על ההסכם נעשתה תוך הטעייתם וניצול חוסר בקיאותם בעברית. בית המשפט פסק, כי לאור חשיבות ההסכם, והדרישה לחתימה נפרדת על כל אחד מ-21 דפיו, היה על התושבים להסיק בדבר חשיבותו, ואין ביכולתם לעשות שימוש בטענת "לא ידעתי" במקרה זה.

ולסיכום, בית המשפט קבע כי העבודות במסגרת תמ"א 38 יתקיימו כמתוכנן, במתווה ההסכם החתום. בכך הבהיר בית המשפט, כי הסכם לביצוע עבודות במסגרת תמ"א 38 הינו התחייבות חוזית, אשר כל הפרה שלו עשוי להוות הפרת חוק לכל דבר ועניין.

ראו גם:
האם ניתן לבטל חוזה לפרויקט תמ"א 38 בשל אי קבלת היתר בנייה?

קבוצת עידן התחדשות עירונית
קבוצת עידן התחדשות עירונית

ביצוע פרויקטים למגורים והתחדשות עירונית בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
עשרות שנות ניסיון בביצוע מגוון רחב של פרויקטים מאפשר לכם לישון בשקט ולדעת שהבית שלכם בידיים טובות .

שתפו את המאמר:

צרו איתנו קשר:
התקשרו עכשיו