הוזלת עלויות בתמ"א 38

הוזלת עלויות בתמ"א 38תמ"א 38, תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, היא תכנית שמטרתה לעודד חיזוק מבנים ישנים ומיגונם מפני רעידות אדמה. התוכנית נכנסה לתוקף בשנת 2005 והיא מיועדת עבור מבנים שנבנו לפני שנת 1980.

בשנים האחרונות עברו בכנסת מספר תיקוני חוק כדי להפוך את התמ"א לאטרקטיבית יותר ובכך להעלות את מספר תכניות התמ"א שמבוצעות. תיקוני חוק אלו היו בעיקר תמריצים כלכליים כמו פטור מהיטל השבחה, והקלות בתשלום מס שבח ומס רכישה. למרות הקלות אלו הוצאות רבות נותרו בעינן ומעכבות את ביצוען של תוכניות תמ"א רבות.

מטרת מאמר זה היא להציג את הסעיפים והמקומות שבאמצעותם ניתן להוזיל את עלויות התמ"א.

פטור מתשלום היטל השבחה על הרחבות קודמות

היטלי הפיתוח הנגבים על ידי הרשויות המקומיות אמורים להתייחס אך ורק לשטח שבו התבצעה ההרחבה או הבנייה החדשה. לעתים, הרשויות המקומות דורשות היטלי פיתוח גם עבור שטחים ישנים יותר שאינם רשומים בארכיון שלהם, כמו הקמת מרפסות והרחבות בנייה קודמות.

אם אין בידי בעלי הדירות קבלות על ההרחבות הקודמות הם יוכלו להציג אישורים אלטרנטיביים כגון אישור על העדר חובות לרשות המקומית או מסמכים דומים.

כופר חניה

אחד התמריצים המשמעותיים של תכניות תמ"א 38 הוא הוספת מקום חנייה מקורה לכל יחידות הדיור החדשות. במקרים שבהם לא ניתן להוסיף חנייה פרטית מקורה, רשאים הדיירים לדרוש כופר חנייה.

כופר חנייה הוא תשלום שהקבלן מחויב לשלם לרשות המקומית שבשטחה בנה במידה ולא עמד בהוראת החוק המחייבת התקנת מקומות חנייה עבור דיירי המבנה שבנה. הרשויות המקומיות אמורות להשתמש בכספי כופר החנייה כדי לבנות חניון ציבורי לתושבי הבניין.

במקרים שהרשויות המקומיות לא בונות חנייה כזאת, רשאים הדיירים לתבוע את כספי הכופר לידיהם.

מרפסות ומחסנים

חלק מהרשויות המקומיות פוטרות מתשלום עבור התקנת מחסן או בניית מרפסת שנעשו במסגרת תכנית תמ"א 38 משום שהם לא נכללו בחישוב היטלי השבח של המבנים. במידה ואין פטור כזה מומלץ לנסות לבקש הפחתה בגובה ההיטלים.

שנת הבנייה של המבנה

אם המבנה נבנה לפני שנכנסו לתוקף חוקי העזר שחוקקו לצורך גביית היטלי הפיתוח על תכניות תמ"א 38, בעלי הדירות יוכלו ליהנות מפטור מלא או חלקי מהיטלי מס אלו.

זכאות בגין מימון פיתוח תשתיות קודם

במקרים שבהם תושבי הבניין שילמו בעבר על פיתוח התשתיות של המבנים שלהם, הם יוכלו לדרוש ולקבל הפחתה מההיטלים על פיתוח התשתיות שנעשה במהלך תכנית התמ"א.

לדוגמא, אם בעלי הדירות מימנו את שדרוג תשתיות הביוב המשרתות את מבנה המגורים שלהם, או את סלילת הכביש ובניית המדרכה של קטע הרחוב שלהם, הם יוכלו לקבל הנחה משמעותית או פטור מתשלום היטל ההשבחה הנגזר מהתמ"א.

פטור מכפל חיובים

אם בעלי הדירות שילמו בגין פיתוח תשתית אחת כגון סלילת כביש, הם פטורים מתשלום עבור שדרוג תשתיות הביוב והניקוז שנמצאות מתחת לאותו הכביש.

פטור זה תקף במידה והרשות המקומית הרלוונטית כוללת בהגדרת המימון של סלילת כבישים את עבודות שדרוג הביבים ותעלות הניקוז. מומלץ לבדוק אם פטור זה ניתן ברשות המקומית כדי להימנע מתשלום כפול על אותה העבודה.

האינטרס הוא הדדי

חשוב לזכור שלא רק לדיירים יש אינטרס למגן ולשדרג את דירותיהם אלא גם לרשויות המקומיות ולמדינה. לכן, מומלץ לנצל כל הזדמנות להפחתת העלויות הכרוכות בתמ"א 38, בדרכים המצוינות לעיל ובדרכים נוספות ולחלופין ניתן לבקש פיצוי כספי באופן רטרואקטיבי.

קבוצת עידן התחדשות עירונית
קבוצת עידן התחדשות עירונית

ביצוע פרויקטים למגורים והתחדשות עירונית בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
עשרות שנות ניסיון בביצוע מגוון רחב של פרויקטים מאפשר לכם לישון בשקט ולדעת שהבית שלכם בידיים טובות .

שתפו את המאמר:

צרו איתנו קשר:
התקשרו עכשיו