חוק התכנון והבניה

חוק תכנון ובנייה ותמ"א 38חוק התכנון והבניה (תיקון מסי 96)

חוק התכנון והבנייה (תיקון 96), התשע"א – 2011, מרחיב גם הוא את זכויות הבניה, כמו גם את ההקלות הפרוצדוראליות שניתנות לדיירים המחזקים את הבניין מפני רעש אדמה בהתאם לתמ"א 38.

על פי תיקון זה, אשר נתקבל על ידי הכנסת בחודש מרץ 2011, שר הפנים רשאי להקל על שיעורי האגרה שנגבית על ידי הוועדות הפועלות על פי החוק ותפקידן לתת היתרי בניה.

כך, כאשר מדובר בבקשה לקבלת היתר בניה על פי תכנית המתאר, האגרה שישלמו הדיירים בגין קבלת ההיתר תהא נמוכה מהאגרה המשולמת באופן רגיל.

יתר על כן, תיקון זה מקנה לדיירים פטור מחובת תשלום היטל השבחה על חדר מגורים בדירת גג שהתווספה לבניין במסגרת תכנית המתאר הארצית לחיזוק בניינים מפני רעש אדמה.

חוק התכנון והבניה (תיקון מסי 97)

במסגרת חוק התכנון והבניה (תיקון מסי 97), התשע"ב 2012, אשר התקבל על ידי כנסת ישראל בשנת 2012, נקבע כי, חרף העובדה שעל מנת לבצע עבודות תמ"א 38 הכוללות את הריסתו של בניין ובנייתו מחדש, יש ראשית לקבל את הסכמתם של כלל הדיירים, הרי שיש באפשרותו של המפקח על הבנייה לאשר את ביצוע התוכנית, וזאת גם אם לא התקבלה הסכמה שכזו מטעם כלל הדיירים בבניין.

התיקון לחוק קובע, כי במידה והתקבלה הסכמתם של לפחות 4/5 מקרב בעלי הדירות בבניין לביצוע העבודות, הכוללות את הריסת הבניין ובנייתו מחדש בהתאם לקווי המתאר של תמ"א 38, הרי שיש באפשרותו של המפקח לאשר את ביצוע ההריסה. זאת גם במידה וישנו דייר, או קבוצת מיעוט מבין הדיירים, אשר מתנגדת לביצוע התוכנית.

עם זאת, טרם ההחלטה, מחובתו של המפקח להעניק אפשרות לכל אחד מדיירי הבניין להביע את נימוקיו בעד או נגד ביצוע התוכנית, בהתאם לרצונו.

כמו כן, התיקון לחוק מגדיר כי במקרה בו סבור המפקח כי קיים צורך בקבלת חוות דעת מקצועית בשאלה האם אכן יש מקום לביצוע התוכנית, הרי שיש באפשרותו לפנות ליושב ראש הוועדה לעניין מתחמי פינוי ובינוי, וזאת לצורך מינוי שמאי מומחה, אשר יוכל לגבש חוות דעת מקצועית בסוגיה שעל הפרק.

ולבסוף, התיקון לחוק מבהיר, כי מוסד תכנון אינו רשאי לחייב את התקנתם של מקומות חנייה במסגרת ביצוע פרויקט תמ"א 38, וזאת במידה ונמצא כי לא קיימת אפשרות להתקינם כאמור במסגרת הנכס.

לסיום, יש לציין כי מלבד תיקוני החוק המפורטים לעיל, ישנם מספר חוזרי מנכ"ל במסגרתם נמנות הנחיות לוועדות הפועלות על פי חוק התכנון והבניה, בעיקר בנוגע לאופן שיש לטפל בבקשות המוגשות אליהן בהתאם לתמ"א 38.

מידע נוסף: חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 96), התשע"א 2011

חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 97), התשע"ב 2012

קבוצת עידן התחדשות עירונית
קבוצת עידן התחדשות עירונית

ביצוע פרויקטים למגורים והתחדשות עירונית בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
עשרות שנות ניסיון בביצוע מגוון רחב של פרויקטים מאפשר לכם לישון בשקט ולדעת שהבית שלכם בידיים טובות .

שתפו את המאמר:

צרו איתנו קשר:
התקשרו עכשיו