פינוי בינוי

מהו פינוי בינוי?

מדריך לפינוי בינוימשמעותו של הביטוי פרויקט פינוי בינוי או מתחם פינוי בינוי הינה שטח קרקע שהוחלט שיש לפנות את התושבים המתגוררים בו, ובמקומו, לבנות בניינים חדשים בעלי ייעוד מגורים.

הרשות המוסמכת להכריז על השטח כבעל מתחם פינוי בינוי הינו משרד הבינוי והשיכון בהתאם לחוק התכנון והבנייה. מעבר לחקיקת חוק זה, נוצרו תקנות וחוקי משנה בתחום זה. כיום במדינת ישראל בוצעו מספר פרויקטים מעין אלו בקרית אונו, בנווה מונסון ואף בנווה שרת בתל אביב בשלבי ביצוע.

כחלק ממדיניות המדינה בנוגע להתחדשות עירונית בישראל בכלל ובפרט בערים מסוימות בישראל, פרויקט הפינוי בינוי נועד לתת מענה לירידה הניכרת בשטחים הפתוחים מחוץ לערים.

בדרך כלל שטחים שמוכרזים במתחם של פינוי בינוי הינם שכונות או אזורים ירודים מבחינה חברתית וכלכלית. באזורים אלו נוח יותר להרוס את המבנה ובמקומו לבנות שכונה צפופה ומשופרת מבחינת התשתיות. חשוב לציין שבמקרים אלו האזורים המיועדים מקבלים הטבות מיסוי וזכויות בנייה שונות במטרה לעודד תמריץ כלכלי, הן לדיירים והן ליזמי הפרויקט העתידי.

הכרזה על שטח כעל מתחם פינוי בינוי

לשם הכרזה על שטח מסוים כעל מתחם המאושר לפינוי בינוי יש לקבוע אותו בהתאם לאחת מן האפשרויות הבאות. הדרך הקלאסית יותר הינה בהתאם לרשות המקומית שתכריז בהתאם לחוקי התכנון והבנייה.

במקרה זה הרשות המקומית היא זו שתגיש לוועדה הבין משרדית את ההצעה ובכך תוכל לזכות את הרשות מפטורים והטבות מס שונות. דרכים אחרות יכולות להיות בהתאם למסלול המיסוי בהתאם להוראות מיסוי מקרקעין, בכפוף לאישורי תוכניות ומהנדס הרשות. דרך נוספת היא באמצעות חוקי בינוי פינוי של אזורי שיקום ירודים או  באמצעות החלטות ממשלה קודמות שנקבעו לגבי אותו אזור בטרם חקיקת חוק התכנון והבנייה.

שלבי ביצוע פרויקט פינוי בינוי

השלבים הראשוניים הכוללים את ביצוע הפרויקט כרוכים במשא ומתן ראשוני בין היזם המבצע לבין דיירי הבניינים או האזור המיועד.

לאחר חתימה על הסכם בין הצדדים בו מגובשת חובתו של היזם ותשלומים עבור הדירה החדשה, היזם יקבל את הרשות להרוס את המבנה הישן ולהשתמש בשטח לשם בנייה מחודשת וגבוהה יותר.

הדירות החדשות ילכו לרשותו של היזם, בעוד הדיירים יקבלו דירות חלופיות בתמורה לדירתם הישנה. בכך הצדדים ירוויחו מחד בקבלת דירה חדשה וגדולה יותר, והיזם יכסה את הוצאותיו ויניב אף רווח מן הדירות החדשות שבנה מעבר.

בהקשר זה חשוב לציין כי לאור ההתפתחויות האחרונות בתחום החקיקה בנושא זה, ניתן לבצע את הליך הפינוי בינוי גם דרך תיקון 2 לתמ"א 38. במקרה זה זכויות הבנייה יינתנו מכוח התמ"א תוך הריסת הבניין הישן תמורת בניין חדש. במסלול זה ישנם יתרונות מובנים רבים עבור הדיירים הישנים מבחינת איכות הדירה וגודלה, אך לא בכל מקרה ניתן ליישם תוכנית זו, ויש לבחון זאת לאור נסיבות כל מקרה ומקרה.

פיצויים לתושבי פרויקט פינוי בינוי

התושבים שעליהם יבוצע פרויקט הפינוי בינוי יהיו זכאים לפיצוי בצורה של דיור חלופי במהלך בניית הפרויקט במקום אחר. התושבים בדרך כלל מסכימים לתקופה לא נוחה זו תמורת קבלת דירה חדשה שתתומחר בצורה יקרה יותר מהדירה הישנה ובכך הפרש השבחה זה מיטיב עם הדיירים הישנים-חדשים.

היבטים מתחום המיסוי בביצוע פרויקט עסקאות פינוי בינוי

בדרך כלל הצדדים אשר התקשרו לבצע את עסקת הפינוי בינוי מסכמים ביניהם את מכירת הזכויות (המלאות בדרך כלל) לשם קבלת נכס מקרקעין אחר. במקרה והשווי המצטבר יעבור את תקרת השווי שנקבעה בין הצדדים, החריגה תחויב במס מלא, בעוד הפטור ממס מיועד לדירה אחת בלבד מתוך המתחם עצמו.

חשוב לציין כי הדירה אשר מעביר הדייר ליזם לא יכולה להיות בעלת פטור ממס קודם של לפחות שנתיים מעסקת הפינוי בינוי. רק בהתקיים כל התנאים הדרושים יהיה אפשר לקבל את הפטור ממיסוי בביצוע העסקה.

יתרונות וחסרונות בהליכי אישור פרויקט פינוי בינוי

כפי שראינו, פרויקט פינוי בינוי טומן בחובו יתרונות רבים, הן מן הפן הכלכלי והן מן פן המיסוי והקניין. עם זאת, עקב מורכבותו של התחום גם בהליך מסועף זה עלולות להתעורר סכנות וסיכונים שונים העלולים לגרום לנזקים כספיים ולעוגמת נפש רבה.

סכנות אופייניות להליכי פינוי בינוי העלולים להתרחש במהלך הפרויקט ארוך הטווח:

א. הפסקת עבודות בנייה עקב פשיטת רגל של היזם.

ב. ביצוע עבירות בנייה.

ג. אי מציאה מספקת של קונים במחיר המבוקש לדירות חדשות.

ד. קשיים כספיים והעדר בטחונות מספקים.

ה. דיירים סרבנים.

חשוב מאוד להגיע להסכמה בין היזם לבין הדיירים למועדי הפרויקט בהתאם לאישורי הועדה המקומית לתכנון ובנייה, יחד עם הסכמות לדרך פעולה במקרים בהם הפרויקט יידחה או יבוטל.

לוחות זמנים יעזרו לנתב כל שלב ושלב בין הצדדים. כמו כן, על היזם להגיע להסכמות בנוגע לאחריות נזקין, מימון מפקחי בנייה ותיקון צו הרישום בלשכת המקרקעין ברגע שתיגמר פעולת הביצוע.

סירוב לעסקת פינוי בינוי – מתי וכיצד?

ביצוע פרויקט פינוי בינוי הנקרא למעשה התחדשות עירונית, טומן בחובו פינוי של דירות קיימות הפוגע לא אחת בדיירים שונים ובזכויותיהם הבסיסיות. לשם כך, ישנו צורך של הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף המיועד לעבור את תהליך ההתחדשות לשם ביצוע הפרויקט.

מטבע הדברים, ישנם מקרים בהם "דייר סרבן" יכול לתקוע את הפרויקט ולמנוע את מימושו. במקרה שכזה ניתן לבחון האם רוב מיוחס של בעלי הדירות מסכימים לעסקה. במידה וסירוב הדייר נובע מסיבה בלתי סבירה, ניתן לראותו כסרבן ללא סיבה החושף אותו לתביעת נזיקין מצד שאר הדיירים שהסכימו להוציא לפועל את הפרויקט.

רוב מיוחס הינו מושג כללי המשתנה מדירה לדירה בהתאם לגודל הדירים. כך למשל בבית משותף שקיימות בו יותר מחמש דירות- רוב מיוחס יתקיים רק במקרים בהם 80% מהדירות + 75% מהרכוש המשותף הצמוד לדירות אלו. עם זאת, קיימות מספר סיטואציות בהם סירובו של אדם ייחשב כסביר, כמו עסקה לא כדאית, לא הוצעו בטוחות הולמות, נסיבות אישיות ועוד.

פרויקט פינוי בינוי – איך מבצעים?

פרויקט פינוי בינוי הינו הליך מורכב ומסועף כחלק מדיני ההתחדשות העירונית בישראל בערים השונות. פינוי בינוי טומן בחובו יתרונות רבים אך גם סיכונים שונים הנובעים ממורכבותו של התחום.

אלמנטים כמו השגת זכויות בנייה, התמודדות מול דיירים סרבנים, חתימת חוזים והשגת בטוחות הינם נושאים שראויים להיות אמונים ומלווים על ידי גורם מקצועי, מוסמך ובעיקר מנוסה בתחום חדשני ומקיף זה.

פינוי בינוי בית שאן

פינוי בינוי בית שאן

מתכננים לקדם פרויקט פינוי בינוי במתחם המגורים שלכם? השורות הבאות נכתבות במיוחד עבורכם. בשורות הבאות נכיר מקרוב את כל הנקודות החשובות ביותר שיעזרו לכם להשלים

פינוי בינוי בת גלים

פינוי בינוי בת גלים

חולמים על פרויקט פינוי בינוי במתחם המגורים שלכם? בשורות הבאות תכירו את כל הדגשים החשובים ביותר שיעזרו לכם לקדם את הפרויקט בהצלחה. לא מעט אנשים

פינוי בינוי בני ברק

פינוי בינוי בני ברק

חולמים על פרויקט פינוי בינוי במתחם המגורים שלכם? השורות הבאות נכתבות במיוחד עבורכם. בשורות הבאות נכיר מקרוב את כל הדגשים החשובים שיעזרו לכם לבחור נכון

פינוי בינוי בלוד

פינוי בינוי בלוד

מתכננים לקדם פרויקט פינוי בינוי באזור המגורים שלכם? הגעתם למקום הנכון. בשורות הבאות נגע בכל הדגשים החשובים ביותר שאתם חייבים להכיר אודות הפרויקט. לא מעט

פינוי בינוי בית שמש

פינוי בינוי בית שמש

רוצים לקדם פרויקט פינוי בינוי בית שמש? השורות הבאות נכתבות במיוחד עבורכם. אנשים רבים מנסים לקדם פרויקטים שונים במסגרת התוכנית הממשלתית להתחדשות עירונית, אך ללא

פינוי בינוי באר שבע

פינוי בינוי באר שבע

חולמים על פרויקט של פינוי בינוי במתחם המגורים שלכם? הגעתם למקום הנכון. בשורות הבאות נכיר מקרוב את כל הדגשים החשובים ביותר שאתם חייבים להכיר. אנשים

פינוי בינוי בת ים

פינוי בינוי בת ים

חושבים לקדם פרויקט פינוי בינוי בבת ים? הגעתם למקום הנכון. בשורות הבאות נכיר מקרוב את כל הדגשים החשובים ביותר שיסייעו לכם לעשות זאת נכון. לא

פינוי בינוי דירת גג

פינוי בינוי דירת גג

מתגוררים בדירת גג ישנה ומתכננים לקדם פרויקטים שונים של התחדשות עירונית? השורות הבאות נכתבות במיוחד עבורכם. בשורות הבאות נכיר מקרוב את כל הדגשים החשובים ביותר

סעיף פינוי בינוי בחוזה שכירות

סעיף פינוי בינוי בחוזה שכירות

מתכננים לשכור דירה שצפויה לעבור פרויקט של פינוי בינוי בשנים הקרובות? בשורות הבאות קבלו את כל המידע החשוב ביותר שאתם חייבים להכיר אודות סעיף פינוי

פינוי בינוי מה צריך לדעת

פינוי בינוי מה צריך לדעת

בשנים האחרונות מקודמים פרויקטים רבים של התוכנית הממשלתית להתחדשות עירונית במטרה להבטיח את יציבותם של בנייני מגורים שבנתיים הושלמה לפני מספר עשורים. מתגוררים בבניין ישן

טופס החתמת דיירים פינוי בינוי

טופס החתמת דיירים פינוי בינוי

מתכננים לקדם פרויקט של פינוי בינוי בבניין המגורים שלכם? הגעתם למקום הנכון. בשורות הבאות נכיר מקרוב את כל הדגשים החשובים ביותר שיסייעו לכם להשלים את

חוק ההסדרים פינוי בינוי

חוק ההסדרים פינוי בינוי

מתחם המגורים שלכם מקדם פרויקטים שונים של התחדשות עירונית? חשוב שתמשיכו לקרוא את השורות הבאות. בשורות הבאות נכיר מקרוב את חוק ההסדרים הקשור לפרויקט הדגל

פינוי בינוי גבעתיים

פינוי בינוי גבעתיים

העיר גבעתיים נהנית מלא מעט פרויקטים של התחדשות עירונית. גם הבניין שלכם צפוי לעבור התחדשות בעתיד הקרוב? חשוב שתמשיכו לקרוא את השורות הבאות. בשורות הבאות

פינוי בינוי רמת גן

פינוי בינוי רמת גן

מתכוננים לקראת פרויקט פינוי בינוי בבניין המגורים שלכם? השורות הבאות נכתבות במיוחד עבורכם. בשורות הבאות נכיר מקרוב את כל הדגשים החשובים שאתם חייבים להכיר לפני

פינוי בינוי ברעננה

פינוי בינוי ברעננה

מתגוררים בבניין ישן שבנייתו הסתיימה לפני כמה עשרות שנים והוא צפוי ליהנות מהתחדשות עירונית בעתיד הקרוב? המאמר הבא נכתב במיוחד עבורכם. בשורות הבאות תקבלו את

פינוי בינוי הרצליה

פינוי בינוי הרצליה

בניין המגורים שלכם צפוי לעבור פינוי בינוי בשנים הקרובות? רגע לפני שאתם מתחילים בתהליך, חשוב שתכירו מספר דגשים חשובים שיעזרו לכם לעשות את נכון. לא

פינוי בינוי כפר סבא

פינוי בינוי כפר סבא

מתגוררים באזור המיועד להתחדשות עירונית בעיר כפר סבא? המאמר הבא נכתב במיוחד עבורכם. בשורות הבאות נביא את כל הדגשים החשובים ביותר שאתם חייבים להכיר אודות

פינוי בינוי אור עקיבא

פינוי בינוי אור עקיבא

פרויקטים רבים בכל רחבי ישראל! המדריך לפרויקט הדגל של ההתחדשות העירונית בשנים האחרונות מדינת ישראל מקדמת פרויקטים רבים במסגרת תוכנית התחדשות עירונית. גם בניין המגורים

פינוי בינוי ראשון לציון

פינוי בינוי ראשון לציון

 הכירו את אחת הערים המובילות ביישום פרויקטים להתחדשות עירונית אם גם מתחם הבניינים שלכם צפוי לעבור פרויקט גדול של פינוי בינוי בעתיד הקרוב, השורות הבאות

פינוי בינוי בירושלים

פינוי בינוי בירושלים

בניין המגורים שלכם צפוי לעבור פינוי בינוי בעתיד הקרוב? בשורות הבאות נגע בכל הדגשים החשובים שיעזרו לכם להישאר בשליטה מלאה על כל שלבי הפרויקט. לא

פינוי בינוי פתח תקווה

פינוי בינוי פתח תקווה

מתכננים פרויקט גדול במתחם המגורים שלכם? ריכזנו עבורכם את כל הדגשים החשובים שיבטיחו לכם פרויקט מוצלח במיוחד! בניין המגורים שלכם צפוי לעבור פרויקט פינוי בינוי

פינוי בינוי קרית ביאליק

פינוי בינוי קרית ביאליק

הקריות משנות את פניהן עם מבול של תוכניות התחדשות עירונית! מתגוררים בקרית ביאליק ומתחם המגורים שלכם צפוי לעבור התחדשות עירונית בעתיד הקרוב? השורות הבאות נכתבות

פינוי בינוי קרית אתא

פינוי בינוי קרית אתא

הפנינה של הצפון משנה את פניה! קרית אתא צפויה לעבור מתיחת פנים משמעותית ולהוסיף לשטחה עשרות אלפי יחידות דיור חדשות ב 15 השנים הקרובות העיר

פינוי בינוי חולון

פינוי בינוי חולון

פרויקטים רבים במסגרת התוכנית הממשלתית להתחדשות עירונית צפויים להתחיל בחולון בעתיד הקרוב. הבניין שלכם נמצא בעיצומו של הליך קידום פרויקט פינוי בינוי? השורות הבאות נכתבות

פינוי בינוי טירת הכרמל

פינוי בינוי טירת הכרמל

הפרויקט הראשון פותח את הסכר לקראת פרוייקטים רבים נוספים בעתיד הקרוב שנת 2022 תיזכר כשנה משמעותית בהיסטוריה של טירת הכרמל. בשנה זו יצא לדרך הפרויקט

פינוי בינוי חדרה

פינוי בינוי חדרה

העיר צפויה לשנות את פניה! גל ההתחדשות של חדרה העיר חדרה צפויה לשנות את פניה בשנים הקרובות בעזרת פרויקטים רבים של התחדשות עירונית. הרשות המקומית

פינוי בינוי אבן יהודה

פינוי בינוי אבן יהודה

אבן יהודה היא החלוצה שאישרה פרויקט פינוי בינוי על קרקע פרטית מרובת בעלים! בשנים האחרונות המדינה מקדמת פרויקטים רבים של התחדשות עירונית. מטרת העל של

פינוי בינוי רמת השרון

פינוי בינוי רמת השרון

כל מה שאתם חייבים לדעת על ההתחדשות העירונית במתחם המגורים שלכם רמת השרון נהנית בשנים האחרונות מלא מעט פרויקטים שונים של התחדשות עירונית. אם גם

פינוי בינוי הוד השרון

פינוי בינוי הוד השרון

כל הדגשים החשובים ביותר שיעזרו לכם לעבור בהצלחה פרויקט גדול של פינוי בינוי בהוד השרון  מתכוננים לפרויקט פינוי בינוי בהוד השרון? השורות הבאות נכתבות במיוחד

פינוי בינוי חיפה

פינוי בינוי חיפה

מתגוררים בשכונות המיועדות לפינוי בינוי בחיפה? השורות הבאות נכתבות במיוחד עבורכם. פרוייקטים רבים במסגרת תוכנית התחדשות עירונית הושלמו בישראל בשנים האחרונות. העיר חיפה נחשבת לאחת

פינוי בינוי בראש העין

פינוי בינוי בראש העין

העיר תהנה מתוספת של למעלה מ 1,000 יחידות דיור חדשות בשטחה! כל הדגשים החשובים שאתם חייבים להכיר על פרויקט הדגל של ההתחדשות העירונית מתגוררים בראש

פינוי בינוי אשדוד

פינוי בינוי אשדוד

המדריך השלם להשלמת פרויקטים של פינוי בינוי במהירות ובהצלחה בעיר אשדוד! אזורים רבים באשדוד נהנים מפרויקטים שונים של התחדשות עירונית. אם גם הבניין שלכם נמצא

פינוי בינוי תל אביב

פינוי בינוי תל אביב

כך מנצלים נכון את הקרקעות היקרות ביותר בישראל! כיום יש לא מעט פרויקטים במסגרת תוכנית פינוי בינוי בעיר תל אביב. אחת הסיבות המרכזיות לביצוע הפרויקטים

פינוי בינוי שתי דירות

פינוי בינוי שתי דירות

פינוי בינוי שתי דירות – כך תוכלו לקבל 2 דירות תמורת הדירה שלכם מתחילים פרוייקט של פינוי בינוי בבניין שלכם? השורות הבאות נכתבות במיוחד עבורכם.

פינוי בינוי בנתניה

פינוי בינוי בנתניה

חולמים על פרוייקט פינוי בינוי בבניין שלם? הגעתם למקום הנכון. בשורות הבאות נגע בכל מה שאתם חייבים להכיר אודות כל הפרויקטים השונים במסגרת תוכנית התחדשות

רוב מיוחס פינוי בינוי

רוב מיוחס פינוי בינוי

רוב מיוחס פינוי בינוי – כל מה שאתם חייבים להכיר על הפרוייקטים השונים של התחדשות עירונית מתכננים פרוייקט של פינוי בינוי בבניין שלכם? השורות הבאות

תקנות פינוי בינוי

תקנות פינוי בינוי

תקנות פינוי בינוי כוללות מגוון חוקים ורגולציות. בראש ובראשונה, חוק פינוי בינוי שנקבע בתאריך התשס"ו-2006 קובע, כי לפני ביצוע כל צעד בירוקרטי, עסקה או חתימה

פינוי בינוי סיכונים

פינוי בינוי סיכונים

ישנם לא מעט סיכונים הכרוכים בפרויקטים של פינוי בינוי. מספיק שתגוללו בגוגל את הביטוי "פינוי בינוי סיכונים", ותמצאו מגוון כתבות מצערות על יזמים שפשטו רגל,

מדריך פינוי בינוי

פינוי בינוי הוא פרויקט בו מפנים בניינים ישנים, כלומר הורסים אותם ובונים בניינים חדשים עם תשתיות משופרות במקומם. במאמר הבא ריכזנו לכם מדריך פינוי בינוי

פינוי בינוי תמורה 

פינוי בינוי הוא פרויקט בו התמורה היא גבוהה מאוד. הן לבעלי הדירות, הן ליזם הממן את הפרויקט והן לעירייה שמקבלת בניינים חדשים ומשופרים במקום הישנים.

היטל השבחה פינוי בינוי

אחת הדרכים החשובות והיעילות ביותר להתחדשות עירונית הינה תוכנית פינוי בינוי של מבנים ישנים. משמעות העניין היא פינוי הדיירים במבנה, הריסה שלו ובניית מבנה חדש,

פינוי בינוי פסק דין

פרויקט פינוי בינוי בא לענות על צרכי האזרחים והמדינה ולהגדיל את היצע הדירות בערים. עם זאת, הפרויקט לא אחת ולא פעמיים נתקל בבעיות שונות שמונעות

פינוי בינוי שכירות

פינוי בינוי שכירות

פינוי בינוי הוא פרויקט בו מפנים בניינים ישנים ובונים בניינים חדשים ומשופרים במקומם. במהלך תקופת הבנייה, הדיירים של בניינים אלה צריכים לגור בשכירות, שכן הבתים

יחס דירות פינוי בינוי

פינוי בינוי הוא פרויקט בו מבצעים פינוי של בניינים ישנים על ידי הריסתם ולאחר מכן מבצעים בינוי של בניינים חדשים עם תשתיות משופרות ויותר דירות

פינוי בינוי זכויות הדייר

פינוי בינוי זכויות הדייר

פינוי בינוי הוא פרויקט שבא בראש ובראשונה לענות על הצורך של היצע הדירות בערים הגדולות. מאחר והביקוש היה גדול יותר מההיצע, ניסו להבין כיצד לפתור

פינוי בינוי מדלן

פרויקט פינוי בינוי הוא אחד הפרויקטים המבוקשים ביותר בקרב בעלי דירות בבניינים הישנים. בדרך כלל הפרויקט נעשה במתחמי בניינים שנקראים בנייני רכבת ומאפשרים לבנות על

פינוי בינוי מסלול רשויות

פינוי בינוי הוא פרויקט בו מפנים מתחמי בניינים ישנים בעיריות הגדולות, על מנת לפנות מקום לבנייה של בניינים רבי קומות חדשים ומשופרים. כך בעלי הדירות

פינוי בינוי סיכונים

פינוי בינוי הוא פרויקט מוצלח מאוד שבא לענות על מספר צרכים שונים של הציבור ושל המדינה. עם זאת, לא תמיד הפרויקט מצליח ולעתים כרוכים בו

התקשרו עכשיו