מיסוי בתמ"א 38

מיסוי שיפוץ במסגרת תמ"א 38

תמ"א 38 מיסוישיפוץ בניין והוספת יחידות דיור המתבצעים תחת תמ"א 38 היו חייבים בעבר בתשלום המיסים הבאים: היטל השבחה, מס שבח, מע"מ ומס מכירה.

בינתיים נתקבל תיקון לחוק התכנון והבנייה כך שניתן פטור מהיטל השבחה עבור שיפוץ המתקיים בתוקף תמ"א 38 ברוב אזורי הארץ כאשר קיימת חלוקה בין שלושה אזורים שונים:

1. ישובים אשר העומדים באחד או יותר משלושת הקריטריונים הבאים: סיכון ססמי גבוה; אזורי הפריפריה – צפון ודרום; ישובים בעלי דירוג חברתי כלכלי נמוך אשר יהנו מפטור זה עד לחודש נובמבר 2010.

2. שאר הישובים מלבד מחוז תל אביב יהנו מפטור מלא של היטל השבחה לשנה בלבד  (עד ליוני 2009)

3. עשרה ישובים במחוז תל אביב יזכו לפטור של 90% בתשלום היטל ההשבחה.

כמו כן, רשות המיסים הקפיאה זמנית את גביית מיסי השבח ומס המכירה בוטל – אך טרם התקבלה החלטה סופית בנוגע למס שבח על ידי הרשויות הנוגעות לדבר.

יש להמשיך ולעקוב אחר נהלי המיסוי, משום שייתכנו שינויים נוספים בתחום. חשוב להבהיר כי העברת זכויות הבנייה לקבלן מחייבות בדיווח לרשויות המס, למרות שמדובר רק במתן זכויות ולא במכירת מבנה של ממש.

 

המיסים השונים הרלוונטיים

מס שבח

מס שבח הינו מס המוטל על רווחים שהתקבלו כתוצאה ממכירת מבנים או זכויות בנייה, ועל כן יש חובה לשלמו במקרה זה.

היטל השבחה

היטל השבחה הוא סכום כסף הנגבה על ידי הרשות המקומית מבעלים של מבנה בעבור פעולה שהביעה להעלאת ערכו של הנכס, למשל אישור תוכנית המאפשרת הרחבת הדירות או תוספת אחוזי בניה.

היטל ההשבחה מועבר לוועדה המקומית אשר אישרה את התוכנית שהביאה להשבחת הבניין, והאדם החייב בתשלום הוא זה שבבעלותו היה הנכס ביום מתן האישור על ידי הוועדה.

סכום ההיטל שווה למחצית מעליית שווי הנכס, כפי שזה הוערך על ידי שמאי מקצועי של הוועדה המקומית. במקרים בהם מדובר בשדרוג משמעותי של הבניין, ההיטל עלול בהתאם לעלות לסכומים גבוהים.

מס ערך מוסף

מע"מ – בנוסף למיסים אלו, רשויות המס גובות את המע"מ (מס ערך מוסף) המוטל על ביצוע העסקה. המע"מ הוא מס עקיף הנגבה על כל עסקה המתבצעת במשק, כולל מכירת נדל"ן. כיום, המע"מ בישראל הוא בשיעור של 16%.

תמ"א 38 נועדה לסייע בהעלאת הבטיחות של מבני מגורים ישנים במקרה של רעידת אדמה. באמצעות מתן תמריצים כלכליים לביצוע שיפוץ אשר יתאים את המבנים הישנים לתקן הבטיחות הנדרש, שואפת המדינה להעלות את רמת המוכנות והבטיחות שלה המבנים.

מדובר בפרויקט חשוב ומורכב, הן מבחינה בירוקראטית והן מבחינת תהליך הבנייה. משום שרוב בעלי הדיור הפרטי חסרים את המקצועיות הנדרשת בתחומים אלו, מוטב להסתמך על אנשי מקצוע אשר יאפשרו חיסכון כספי לצד קבלת שירות מקצועי ואמין.

יש לזכור כי בסופו של דבר אין מדובר רק בעסקה כלכלית, אלא בביטחון הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו. גם אם אנו לא חשים זאת ביומיום, מדינת ישראל מצויה באזור הרגיש לרעידות אדמה. תמ"א 38 מאפשרת להשיג ביטחון מרבי במצב של רעידת אדמה מסוכנת, תוך חיסכון מקסימאלי בהוצאות הדיירים ובעלי הדירות.

קבוצת עידן התחדשות עירונית
קבוצת עידן התחדשות עירונית

ביצוע פרויקטים למגורים והתחדשות עירונית בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
עשרות שנות ניסיון בביצוע מגוון רחב של פרויקטים מאפשר לכם לישון בשקט ולדעת שהבית שלכם בידיים טובות .

שתפו את המאמר:

צרו איתנו קשר:
התקשרו עכשיו